www.startiks.com web sitesi, Fortiks Eğitim Danışmanlık firmasına aittir. Fortiks Eğitim ve Danışmanlık; üyelerin internet sitelerinden güvenli ve verimli bir şekilde faydalanmalarını ilke edinmiştir. Ayrıca kullanıcı gizliliğinin önemli bir hak olduğunun bilinci ile hareket ederek üyelerin gizliliğini koruma ve onları bu konuda bilgilendirme amacıyla aşağıdaki gizlilik sözleşmesi maddeleri paylaşılmaktadır.

Üye kayıt, ödeme ve giriş işlemleri …. SSL Sertifikası ile korunmaktadır. E-posta iletişiminde mesajlar şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliği garanti altına alınmadığından tarafımıza gönderilen e-postaların güvenliğinden kullanıcılar sorumludur.

Kişisel Verilerin Toplanması: www.startiks.com internet sitesini kullananlar ve hizmetlerden faydalananlar kişisel verilerinin SATICI tarafından elde edilmesini, toplanmasını, işlenmesini, aktarılmasını onaylamış olur. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Üyelik oluşturma esnasında ALICI’dan talep edilen bilgilerin tarafımızca elde edilip işleneceğini ALICI sitesini ziyaret ederek veya üye olarak kabul ve beyan etmektedir.

Kişisel Olmayan Verilerin Toplanması: Ziyaretçilerin www.startiks.com internet sitesindeki dolaşımları sırasında, ziyaretçilerin yoğunluğunu, gezilen sayfaları, sitede tıklanan bölümleri vb. Otomatik olarak toplayıp işlenmektedir. Bu veri ve bilgiler sitenin nasıl kullanışdığının tespiti için olup kullanıcının kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Alıcının tarayıcısının sabit diskine yerleştirilen çerezler sayesinde, ziyaretçi ve üyelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanım ile ilgili bilg ve veri toplanmaktadır. Böylelikle en çok ziyaret edilen bölümlere ait içerikler, daha kullanışlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Çerezlerle ilgili her türlü ayarlamayı internet tarayıcınızın ayarlar bölümünden yapabilirsiniz.

Taraflar, Sözleşme’nin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri gizli ve ticari öneme sahip bilgi ve belgeleri (aşağıda tanımlandığı şekilde Gizli Bilgi), Sözleşme’nin sona ermesinden veya feshinden sonra dahi süresiz olarak korumakla yükümlüdür.

Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a işbu Sözleşme kapsamında ifşa edilen know-how, iş, metot, buluş, yöntem, ilerleme, patent, uygulama, tasarım, telif hakkı, marka, yenilik, ticari, mali, teknik bilgi dâhil her türlü bilgi ile Taraflar arasında kurulacak sözleşme süresi içerisinde diğer Taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sır ve/veya özel nitelikteki bilgiler ve/veya ticari sonuçlar ve/veya istatistiki bilgiler ve/veya kullanıcı bilgileri ve/veya ortaklar, yöneticiler ve dahil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgiler ve/veya aralarındaki sözleşmeler ve türlü yazılı ve sözlü bilgi akışı, gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilir.

Taraflar’ın birbirlerine ifşa ettiği materyaller ve bilgiler, aşağıda yer alan tanımlar doğrultusunda Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir:

a) Zaten kamunun bilgisinde olan veya bilgiyi alan Taraf’ın bu Sözleşme’yi ihlal etmesi dışında başka bir yolla kamunun bilgisine giren bilgiler; veya

b) Bilgiyi ifşa eden Taraf, bilgiyi alan Taraf’a ifşa etmeden önce bilgiyi alan Taraf’ın zaten bildiği bilgiler; veya

c) Bilgiyi alan Taraf’ın bilgiyi ifşa eden Taraf dışında bir kaynaktan edindiği ve bilgiyi ifşa eden Taraf’a karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği bilgiler; veya

d) İfşa eden Taraf’ın yazılı onay ile kamuya açıklanmasına izin verdiği bilgiler.

Taraflar, gerek işbu Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, Gizli Bilgi’yi dolaylı veya dolaysız süre sınırlaması olmaksızın kullanmayacaklarını ve her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar’dan herhangi biri, yürürlükte olan yasal düzenlemeler, mahkeme kararı veya idari emir gereğince Gizli Bilgi’yi açıklamak zorunda kaldığı takdirde, bu durumu yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirecektir.